ฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Division of Academics Affairs,
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

ปฏิทินกิจกรรม
Event Calendar

วันที่ กิจกรรม
พ. มิ.ย. 61ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3
อา. 17/01/2559การสอบ OSCE ขั้นตอนที่ 3 (NLE step 3)ของศรว.ครั้งที่ 1
จ. 18/01/2559วันสอบภาคปลาย 2558 ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2/58 ช่วงที่ 1
อ. 19/01/2559อ.19 ม.ค.– 17 ก.พ.59การอบรมแพทยศาสตรศึกษาสำหรับคณาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
พ. 20/01/2559วันสอบภาคปลาย 2558 ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2/58 ช่วงที่ 1
พ. 20/01/2559กรรมการบริหารคณะฯ สัญจรเยี่ยม รพ.กลุ่มวิชาเวชปฏิบัติ จังหวัดสมุทรปราการ
ศ. 22/01/2559วันสอบภาคปลาย 2558 ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2/58 ช่วงที่ 1
ศ. 22/01/2559วันสอบข้อเขียนกลุ่มรายวิชาชั้นปีที่ 5
ศ. 29/01/2559ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/59
ศ. 29/01/2559จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย โครงการรับตรงแพทย์จุฬาฯ ปีการศึกษา 2559
อา. 31/01/2559ภายใน 31 ม.ค. 59กำหนดส่งเอกสารการขอใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และสมัครสมาชิก
อา. 31/01/2559แพทยสภา ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6/2558 ให้แพทยสภา
อา. 31/01/2559กำหนดส่งรายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6/59 ให้ รพ.จุฬาลงกรณ์ เพื่อทำบัตรประจำตัว Extern
อา. 31/01/255931 ม.ค.– 1 ก.พ. 59สัมมนา Mini MBA in Health ครั้งที่ 2 ณ ไร่ท๊อปฟาร์ม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
พ. 03/02/25593-4 ก.พ. 59การสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (MDE Step 3) (OSCE) ครั้งที่ 1/59
ศ. 05/02/2559บ่ายนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6/58 สอบอัตนัยประยุกต์ (MEQs) ครั้งที่ 1/59
ส. 06/02/2559ส.6-อา.7 ก.พ. 59สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558
จ. 08/02/2559ประกาศผลการสอบวิชาการฯ วิชาสามัญ 9 วิชา ของ สทศ.
พ. 10/02/2559โครงการรับตรงแพทย์จุฬาฯ ตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2559
พฤ. 11/02/2559โครงการรับตรงแพทย์จุฬาฯ สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559
ศ. 12/02/2559วันสุดท้ายของการลดรายวิชา ภาคปลาย/2558
ศ. 12/02/2559ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/59
อา. 14/02/2559การสอบ OSCE ขั้นตอนที่ 3 (NLE Step 3) ของ ศรว. ครั้งที่ 2
จ. 15/02/2559เริ่มการแสดงความจำนงถอนรายวิชา ภาคปลาย/58 ที่ www.reg.chula.ac.th
จ. 15/02/2559นิสิตซึ่งจะสำเร็จการศึกษา ภาคปลาย/58 แสดงความจำนง “ขอสำเร็จการศึกษา” ที่ www.reg.chula.ac.th
อ. 23/02/2559อ. 23–พ.24 ก.พ.59การอบรม “Essential Skill for Clinical Teacher” ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อ. 23/02/2559อ.23-จ.29 ก.พ. 59วันสอบภาคปลาย/59 ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3/58 ช่วงที่ 2
พฤ. 25/02/2559พ.24-พฤ.25 ก.พ.59ผู้บริหารคณะฯ สัญจรเยี่ยม รพ.เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัด ร้อยเอ็ด, สุรินทร์, ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี
พฤ. 25/02/2559วันสอบรายวิชา EMB ชั้นปีที่ 5/58
ศ. 26/02/2559ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/59
จ. 29/02/2559จ.29 กพ.–ศ.11มี.ค.59WHO Training of Trainers on Public Health Teaching in Undergraduate Medical Schools in SEAR ณ ห้องประชุม 503 ตึกอานันทมหิดล ชั้น 5
จ. 29/02/2559จ.29 ก.พ.-ศ.4 มี.ค.59วันสอบกลางภาค ภาคปลาย/2558 ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1
พ. 02/03/2559ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับตรงแพทย์จุฬาฯ ปีการศึกษา 2559
ศ. 04/03/2559วันสอบข้อเขียนกลุ่มรายวิชาชั้นปีที่ 5
ศ. 04/03/2559รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาในโครงการรับตรงแพทย์จุฬาฯ ปีการศึกษา 2559
ศ. 04/03/2559ส่งรายชื่อผู้สอบได้ในโครงการรับตรงแพทย์จุฬาฯ ปีการศึกษา 2559 ไป กสพท. เพื่อตัดรายชื่อออกจากระบบการสมัครสอบคัดเลือกของ กสพท.
จ. 07/03/2559การสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (MCQ) ขั้นตอนที่ 1 (MDE Step 1) ครั้งที่ 1/59
จ. 07/03/2559รายวิชาเวชปฏิบัติ (2 สัปดาห์) นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5/58
พ. 09/03/25599-10 มี.ค. 59กรรมการบริหารคณะฯ สัญจรเยี่ยม รพ.กลุ่มวิชาเวชปฏิบัติ ณ จังหวัด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และ ฉะเชิงเทรา
ศ. 11/03/2559ประชุมกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ครั้งที่ 5/59
ศ. 11/03/2559กสพท. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ
ส. 12/03/2559ส.12 อ.13 มี.ค.59โครงการเพชรชมพู
อา. 13/03/2559การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการและคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (กพร.)
พ. 16/03/2559พ.16-พฤ.17 มี.ค.59กำหนดการสอบสัมภาษณ์/ตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ผ่านระบบการคัดเลือกของ กสพท. เข้าศึกษาในคณะแพทย์ จุฬาฯ ปีการศึกษา 2559
พฤ. 17/03/2559พฤ.17 –ส.19 มี.ค.59สัมมนา Mini MBA in Health ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี
ศ. 18/03/2559นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6/58 สอบอัตนัยประยุกต์ (MEQs) ครั้งที่ 2/59
ศ. 18/03/2559วันสุดท้ายของการปฏิบัติงานนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5/58
ศ. 18/03/2559ส.19 มี.ค.-พ.23 มี.ค.59ชื่อการประชุม?? OTTAWA 2016 ณ เมือง Perth, Australia
จ. 21/03/2559ประกาศผลสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558
ศ. 25/03/2559ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6/59
ศ. 25/03/2559วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา ภาคปลาย/58
ศ. 25/03/2559วันสุดท้ายของการ “ขอสำเร็จการศึกษา” ภาคปลาย/58
ส. 26/03/2559พิธีปิดการอบรม Mini MBA in Health รุ่นที่ 33
อา. 27/03/2559การสอบ OSCE ขั้นตอนที่ 3 (NLE Step 3) ครั้งที่ 3
พ. 30/03/2559กรรมการบริหารคณะฯ สัญจรเยี่ยม รพ.กลุ่มวิชาเวชปฏิบัติ จังหวัดลพบุรี
พ. 30/03/2559ประกาศผลผู้สอบได้ผ่านระบบรับตรงของ กสพท. ปีการศึกษา 2559
จ. 04/04/2559จ.4 – อ.12 เม.ย. 59วันสอบภาคปลาย/2558 ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2/2558 ช่วงที่ 2
จ. 11/04/2559จ.11 เม.ย.-ศ.20 พ.ค.59นิสิตระดับปริญญาตรี “รับรหัสลงทะเบียนเรียน” ภาคฤดูร้อน/58 และภาคต้น/59 จาก “อาจารย์ที่ปรึกษา”
พ. 13/04/2559พ.13เม.ย.–อา.17เม.ย.59งานจุฬาฯ วิชาการ
ศ. 22/04/2559วันสุดท้ายที่นิสิตระดับปริญญาตรี ลาพักการศึกษา ภาคปลาย/58
ส. 23/04/2559วันสุดท้ายของการปิดภาคการศึกษานิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5/58
จ. 25/04/2559วันเปิดเรียน ชั้นปีที่ 6/59
จ. 25/04/2559การสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (MCQ) ขั้นตอนที่ 1 (MDE Step 1) ครั้งที่ 2/59
จ. 25/04/255925 เม.ย.-6 พ.ค.59กลุ่มวิชาเลือกบังคับ (Ro : 2 สัปดาห์) สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6/59
อ. 26/04/2559อ.26 – ศ.29 เม.ย.59นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งระบบโควตา (โดยวิธีรับตรง) และผ่าน กสพท. ปีการศึกษา 2559 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House
อ. 26/04/255926 เม.ย. – 5 มิ.ย.59การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปี 3/58 (6 สัปดาห์)
ส. 30/04/2559ภายใน 30 เม.ย. 59วันสุดท้ายของการยืนยันสถานภาพการเป็นนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ใน website ของแพทยสภา เพื่อใช้ประกอบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
จ. 02/05/2559จ. 2 พ.ค. – พ. 3 มิ.ย.59พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร MSE รุ่นที่ 17 ณ ห้องประชุมดำรงแพทยคุณ อาคาร อปร. ชั้น M
จ. 02/05/25592 – 4 พ.ค. 59วันสอบปลายภาค ภาคปลาย/58 ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1
อ. 03/05/2559การสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (OSCE) ขั้นตอนที่ 3 (MDE Step 3) ครั้งที่ 2/59
ศ. 06/05/2559วันสุดท้ายของกลุ่มวิชาเลือกบังคับ (RO) นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6/59
จ. 09/05/25599 พ.ค. – 17 ก.ค.59Rotation ที่ 1 (10 สัปดาห์) นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6/59
อ. 10/05/2559อ.10-พฤ.-12 พ.ค.59ช่วงเวลาการแสดงความจำนงลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/58
ศ. 13/05/2559ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 7/59
อา. 15/05/255915-19 พ.ค.59นำผู้เข้าอบรม MSE รุ่นที่ 17 ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น
พฤ. 19/05/2559ภายใน 19 พ.ค.59การขออนุมัติสำเร็จการศึกษา ภาคปลาย/58 ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6/58 เพื่อให้ทันเข้าสภาฯ วันที่ 13 พ.ค. 59
จ. 23/05/2559วันสุดท้ายของการส่ง CR 57, CR 58 ภาคปลาย/58
ศ. 27/05/2559ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 8/59
อา. 29/05/2559การสอบ OSCE ขั้นตอนที่ 3 (NLE Step 3) ของ ศรว. ครั้งที่ 4 (ถ้ามี)
จ. 30/05/2559นำผู้เข้าอบรม MSE รุ่นที่ 17 ศึกษาดูงานที่ รร.กำเนิดวิทย์ จ.ระยอง
จ. 30/05/2559นิสิตสอบถามผลการศึกษา ภาคปลาย/58 ที่ www.reg.chula.ac.th
อ. 31/05/2559นำผู้เข้าอบรม MSE รุ่นที่ 17 ศึกษาดูงานที่ รพ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
ศ. 03/06/2559พิธีปิดการอบรม MSE รุ่นที่ 17 ณ ห้องประชุมดำรงแพทยคุณ อาคาร อปร. ชั้น M
อา. 05/06/2559วันสุดท้ายการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปี 3/58
จ. 06/06/2559จ.6-ศ.10 มิ.ย.59ช่วงเวลาลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม รายวิชา ภาคฤดูร้อน/58
จ. 06/06/2559กิจกรรมมัชฌิมนิเทศ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4/59 (ฝ่ายกิจการนิสิตและฝ่ายวิชาการ)
จ. 06/06/25596-8 มิ.ย. 59โครงการต้นกล้า
อ. 07/06/25597-13 มิ.ย.59รายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1 (1 สัปดาห์) นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4/59
ศ. 10/06/2559ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 9/59
อ. 14/06/255914 มิ.ย. – 8 ก.ค. 59รายวิชาพื้นฐานสมรรถนะทางคลินิก (4 สัปดาห์) นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4/59
ศ. 17/06/2559วันสุดท้ายของการลดรายวิชา ภาคฤดูร้อน/58
ศ. 17/06/2559วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบแก้สัญลักษณ์ I ภาคปลาย/58
จ. 20/06/2559เริ่มการแสดงความจำนงถอนรายวิชา ภาคฤดูร้อน/58 ที่ www.reg.chula.ac.th
จ. 20/06/2559เริ่มการแสดงความจำนง “ขอสำเร็จการศึกษา” ภาคฤดูร้อน/58 ที่ www.reg.chula.ac.th
พ. 22/06/2559พ. 22 มิ.ย.-ศ. 1 ก.ค.59ช่วงเวลาการแสดงความจำนงลงทะเบียนเรียนภาคต้น/2559
ศ. 24/06/2559ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 10/59
อ. 28/06/255928-29 มิ.ย.59การอบรม Essential Skill for Clinical Teacher” ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศ. 01/07/2559วันสุดท้ายของการแสดงความจำนง “ขอสำเร็จการศึกษา” ภาคฤดูร้อน/58
ศ. 01/07/2559วันสุดท้ายของการแสดงความจำนงขอถอนรายวิชา ภาคฤดูร้อน/58
ศ. 01/07/2559สัปดาห์แรกกสพท.ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร press conference
ศ. 01/07/2559กสพท.ประกาศรับสมัครขึ้น website ประจำปีการศึกษา 2560
ศ. 01/07/2559กำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 (ปฏิทินการศึกษาปี 2559 ยังไม่ประกาศ)
อา. 03/07/2559วันสุดท้ายของการปฏิบัติงานนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4/58
จ. 04/07/25594-12 ก.ค.59ปิดภาคการศึกษา (10 วัน) นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4/58
ศ. 08/07/2559ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 11/59
ศ. 08/07/2559วันสุดท้ายของการเรียนรายวิชาพื้นฐานสมรรถนะทางคลินิก นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4/59
ศ. 08/07/2559การสอบรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1 และพื้นฐานสมรรถนะทางคลินิก นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4/59
จ. 11/07/255911 ก.ค. – 2 ต.ค.59Rotation ที่ 1 (12 สัปดาห์) นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4/59
พ. 13/07/25598-10 น.กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5/59 (ฝ่ายวิชาการ)
พ. 13/07/255913 ก.ค. – 9 ต.ค. 59 10.00 น.Rotation ที่ 1 (12 สัปดาห์) นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5/59
อา. 17/07/2559วันสุดท้ายของ Rotation ที่ 1 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6/59
จ. 18/07/255918 ก.ค. – 25 ก.ย. 59Rotation ที่ 2 (10 สัปดาห์) นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6/59
ศ. 22/07/2559ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 12/59
พ. 27/07/2559วันสุดท้ายของการส่ง CR 57, CR 58 ภาคฤดูร้อน/58
จ. 01/08/25591-30 ส.ค.59กสพท.รับสมัครสอบคัดเลือกวิชาเฉพาะทาง internet ประจำปีการศึกษา 2560
พ. 03/08/2559นิสิตสอบถามผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน/58 ที่ www.reg.chula.ac.th
ศ. 05/08/2559ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 13/59
จ. 08/08/2559สัปดาห์ที่ 2วันเปิดเรียน ภาคต้น/2559 ชั้นปีที่ 1
พ. 17/08/255917-18 ส.ค.59การอบรม “Essential Skill for Clinical Teacher”
พ. 17/08/2559ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศ. 19/08/2559ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 14/59
ส. 27/08/255927-31 ส.ค.59AMEE 2016 ณ เมือง Barcelona ประเทศสเปน
พ. 31/08/2559ภายใน 31 ส.ค.59บันทึกข้อมูลนิสิตใหม่โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มฯ โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนใน website ของ CPIRD
พฤ. 01/09/2559สัปดาห์ที่ 2การแสดงความจำนงสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6/59 รอบที่ 1
ศ. 09/09/2559ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 15/59
ศ. 23/09/2559ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 16/59
ส. 24/09/2559การสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (MCQ) ขั้นตอนที่ 2 (MDE Step 2) ครั้งที่ 2/59
อา. 25/09/2559วันสุดท้ายของ Rotation ที่ 2 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6/59
จ. 26/09/255926 ก.ย. – 4 ธ.ค. 59Rotation ที่ 3 (10 สัปดาห์) นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6/59
ส. 01/10/2559สัปดาห์ที่ 1ส่งใบแสดงความจำนงสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน รอบแรกให้หน่วยงานต่าง ๆ
อา. 02/10/2559วันสุดท้ายของ Rotation ที่ 1 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4/59
จ. 03/10/25593 ต.ค. – 25 ธ.ค.59Rotation ที่ 2 (12 สัปดาห์) นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4/59
อา. 09/10/2559วันสุดท้ายของ Rotation ที่ 1 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5/59
จ. 10/10/255910 ต.ค. – 1 ม.ค. 60Rotation ที่ 2 (12 สัปดาห์) นิสิตแพทย์ชั้นปที่ 5/59
ศ. 14/10/2559ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 17/59
พ. 19/10/255919-21 ต.ค. 59ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
ศ. 28/10/2559ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 18/59
อ. 01/11/25591-30 พ.ย.59การตรวจเยี่ยมและประเมินแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ชั้นปีที่ 1 ของ รพ.ในเครือข่ายคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จำนวน 12 แห่ง
ศ. 04/11/2559การตรวจเยี่ยมแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุนในโรงพยาบาลชุมชนเขตสุขภาพที่ 6 ปี 2559 ณ รพ.สอยดาว และรพ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
ส. 05/11/2559สอบวิชาเฉพาะของ กสพท. ปีการศึกษา 2560
ส. 05/11/2559สอบวิชาเฉพาะ กสพท.ปีการศึกษา 2560
พ. 09/11/2559การตรวจเยี่ยมแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุนในโรงพยาบาลชุมชนเขตสุขภาพที่ 6 ปี 2559 ณ รพ.คลองหาด จ.สระแก้ว และรพ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
ศ. 11/11/2559ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 19/59
ส. 12/11/255912-13 พ.ย. 59สอบวิชาสามัญ โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2560
อ. 22/11/2559สัปดาห์ที่ 4สถาบันพระบรมราชชนก แจ้งผลการจัดสรรแพทย์ใช้ทุน รอบที่ 1
พฤ. 24/11/255924-25 พ.ย.59การอบรม “Essential Skill for Clinical Teacher” ณ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ศ. 25/11/2559ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 20/59
ส. 26/11/2559ศรว. ขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 2
อา. 27/11/2559ศรว. ขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 2
พฤ. 01/12/2559สัปดาห์แรกการแสดงความจำนงเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6/59 รอบที่ 2
อา. 04/12/2559วันสุดท้ายของ Rotation ที่ 3 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6/59
จ. 05/12/2559จ.5 ธ.ค. 59-12 ก.พ.60Rotation 4 (10 สัปดาห์) นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6/59
ศ. 09/12/2559ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 21/59
ศ. 16/12/2559สอบสัมภาษณ์นักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ
จ. 19/12/2559ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะของ กสพท. ประจำปีการศึกษา 2560
พ. 21/12/2559ตรวจสุขภาพนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ
พฤ. 22/12/2559สัปดาห์ที่ 4ส่งใบแสดงความจำนงสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน รอบ 2 เฉพาะอันดับ 1 ให้หน่วยงานต่าง ๆ
ศ. 23/12/2559ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 22/59
อา. 25/12/2559วันสุดท้ายของ Rotation ที่ 2 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4/59
จ. 26/12/255926 ธ.ค.59-2 ม.ค.60ปิดภาคการศึกษาของนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4/59 (8 วัน)
อา. 01/01/2560วันสุดท้ายของ Rotation ที่ 2 นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5/59
จ. 02/01/2560วันสุดท้ายของการปิดภาคการศึกษา นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4/59
จ. 02/01/25602 ม.ค. – 26 มี.ค. 60Rotation ที่ 3 (12 สัปดาห์) นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5/59
อ. 03/01/25603 ม.ค. – 26 มี.ค.60Rotation ที่ 3 (12 สัปดาห์) นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4/59
พ. 04/01/25604-5 ม.ค. 60ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง (CPIRD, ODOD, โอลิมปิกวิชาการและกองทัพอากาศ)
อา. 08/01/2560ศรว. ขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 1 (สนามสอบกรุงเทพฯ และเชียงใหม่)
พ. 11/01/2560วันสุดท้ายของ Rotation ที่ 2 นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5/59
อ. 24/01/256024-25 ม.ค. 60(รอบ 2 ถ้ามี) ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง (CPIRD, ODOD, โอลิมปิกวิชาการ และกองทัพอากาศ)
อา. 29/01/256029 ม.ค. - 3 ก.พ. 60โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (Youth program) จัดประชุม "Medical Professionalion Across Cultures"
อา. 05/02/2560ศรว. ขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 2 (สนามสอบกรุงเทพฯ และสงขลา)
พ. 08/02/25608-9 ก.พ.60การสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (OSCE) ขั้นตอนที่ 3 (MDE Step 3)
ศ. 10/02/2560การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQs) ของ ศรว.
อา. 12/02/2560วันสุดท้ายของ Rotation ที่ 4 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6/59
จ. 13/02/256013 ก.พ. – 23 เม.ย.60Rotation ที่ 5 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6/59
จ. 06/03/2560การสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ขั้นตอนที่ 1 (MCQ) ครั้งที่ 1/2560
อา. 12/03/2560โครงการพัฒนาทักษะบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (กพร.)
พ. 22/03/256022-23 มี.ค. 60ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ กสพท.
อา. 26/03/2560วันสุดท้ายของ Rotation ที่ 3 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4/59
อา. 26/03/2560วันสุดท้ายของ Rotation ที่ 3 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5/59
อา. 26/03/2560ศรว. ขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 3 (สนามสอบกรุงเทพฯ และขอนแก่น)
จ. 27/03/256027 มี.ค. – 8 เม.ย.60รายวิชาพื้นฐานเวชปฏิบัติ (2 สัปดาห์) นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5/59
จ. 27/03/256027 มี.ค. – 18 มิ.ย.60Rotation ที่ 4 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4/59
ศ. 07/04/2560(รอบ 2 ถ้ามี) การสอบอัตนัยประยุกต์ ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ศรว.ครั้งที่ 2/2560
ส. 08/04/2560วันสุดท้ายของการเรียนรายวิชาพื้นฐานเวชปฏิบัติ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5/59
พ. 19/04/2560โครงการทบทวนการสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ขั้นตอนที่ 2 (MDE Step 2)
ส. 22/04/2560โครงการทบทวน ส.22 – อา.23 เม.ย.60การสอบ MCQ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 (NLE Step 1 และ 2) ของ ศรว. ครั้งที่ 1/60
ส. 22/04/2560ศรว. ขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 1
อา. 23/04/2560วันสุดท้ายของการปฏิบัติงาน นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6/59
อา. 23/04/2560ศรว. ขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 1
จ. 24/04/2560(รอบ 2 ถ้ามี) การสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ขั้นตอนที่ 1 (MCQ) ครั้งที่ 2/2560
อ. 02/05/2560(รอบ 2 ถ้ามี) การสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ครั้งที่ 2/2560
อ. 16/05/256016-20 พ.ค. 60การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาอาเซียนครั้งที่ 1 เพื่อเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
อา. 28/05/2560สอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ครั้งที่ 4 (สนามสอบกรุงเทพฯ)
พฤ. 01/06/25601 - 30 มิ.ย. 60การอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย" รุ่นที่ 18
จ. 05/06/25605 มิ.ย. - 7 มิ.ย. 60โครงการต้นกล้า
พฤ. 22/06/256022-25 มิ.ย. 60โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1
พฤ. 13/07/2560ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร กสพท. press conference ที่ สกอ.
ส. 15/07/256015-16 ก.ค. 2560โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพชรชมพู
อ. 18/07/2560อบรมเจ้าหน้าที่คณะฯ รับรองสิทธิ์ และส่งผล MEQ-Long case online (ศรว.)
พ. 19/07/256019 - 23 ก.ค. 60สถาบันรับรองสิทธิ์ นศพ.ที่ยังไม่ได้รับรองเพิ่มเติมสำหรับการสอบครั้งที่ 2 (ศรว.)
จ. 24/07/256024 ก.ค. - 11 ส.ค. 60รับสมัครสอบขั้นตอนที่ 1-2 ปี 2560 ครั้งที่ 2 (ศรว.)
จ. 31/07/256031 ก.ค. - 4 ส.ค. 60การอบรมแพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
อ. 08/08/2560ประชุมคณะผู้วิจัย National Study
พฤ. 10/08/2560เก็บข้อมูลโครงการวิจัย
ศ. 11/08/2560WS: กระบวนการสื่อสารเพื่อการเยียวยาและพัฒนาตนเองนิสิตแพทย์ปี 5 รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2
อ. 15/08/256015 - 31 ส.ค. 60สถาบันรับรองสิทธิ์ นศพ.ปี 6 และส่งกลับมายังศรว.
ส. 26/08/256026-27 ส.ค. 60นิสิตเวชปฏิบัติกลุ่ม 1 (C) เดินทางกลับคณะ และกลุ่ม 2 (A) เดินทางไปโรงพยาบาลเครือข่าย
ส. 26/08/2560การสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ขั้นตอนที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2560
ศ. 01/09/25601 - 30 ก.ย. 60นศพ.ปี 3 ลงทะเบียนกับศรว.
ศ. 01/09/25601-30 ก.ย. 60สมัครสอบวิชาเฉพาะ กสพท.
ส. 02/09/2560เริ่ม 2 ก.ย. 60สมัครเข้าทดสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT)
จ. 25/09/256025 ก.ย. - 15 ต.ค. 60รับสมัครสอบขั้นตอนที่ 3 ประจำปี 2560-2561 (ศรว.)
อา. 01/10/25601 ต.ค. - 30 พ.ย. 60สถาบันรับรองสิทธิ์ นศพ.ปี 3 และ ปี 5 และส่งกลับมายังศรว.
อา. 01/10/25601 ต.ค. - 30 พ.ย. 60สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา : รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) : รับด้วย Portfolio
จ. 02/10/25602 - 15 ต.ค. 60สมัครสอบคัดเลือก รอบที่ 1 (Portfolio)
อ. 24/10/2560ประชุมกรรมการตัดสินผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก รอบที่ 1
ศ. 27/10/2560ประมาณ 27 ต.ค. 60ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก รอบที่ 1
อ. 31/10/256030 ต.ค.- 1 พ.ย. 60อาจารย์เดินทางไปเยี่ยมนิสิต กลุ่ม 2 (A)
ส. 25/11/2560คณะแพทยศาสตร์ ได้รับผลการทดสอบ BMAT รอบที่ 1
ส. 25/11/2560สอบขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 2 (ศรว.)
ส. 25/11/2560การสอบขั้นตอนที่ 1 (basic medical sciences) ครั้งที่ 2/2560
อา. 26/11/2560สอบขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 2 (ศรว.)
อ. 28/11/2560ประชุมกรรมการตัดสินผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1
พ. 29/11/2560ประมาณ 29 พ.ย. 60ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1
ศ. 01/12/2560ธ.ค.60 - เม.ย. 61สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา : รอบที่ 2 : รับแบบโควต้าที่มีการสอบข้อเขียน
ส. 02/12/2560สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1
จ. 04/12/25604 - 18 ธ.ค. 60สมัครสอบคัดเลือก รอบที่ 2 (โควตา)
จ. 04/12/2560ประชุมกรรมการพิจารณาตัดสินผลการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1
จ. 04/12/2560ประมาณ 4 ธ.ค. 60ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1
พ. 06/12/2560ตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจทางจักษุวิทยา รอบที่ 1
พ. 06/12/25606 - 26 ธ.ค. 60รับสมัครสอบขั้นตอนที่ 1-2 ปี 2561 ครั้งที่ 1 (ศรว.)
ศ. 08/12/2560ประชุมกรรมการคณะฯ รับรองผลการตรวจสุขภาพและสัมภาษณ์ รอบที่ 1
ศ. 08/12/2560ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่ 1
อ. 12/12/2560รายงานตัวยืนยันสิทธิ์และรับรหัสเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 1
อ. 12/12/256012-13 ธ.ค. 60นิสิต กลุ่ม 2 (A) เดินทางกลับคณะฯ มาสอบ OSCE 14-15 ธ.ค. 60 MEQ 18 ธ.ค. 60
พฤ. 14/12/256014 - 15 ธ.ค. 60การสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ขั้นตอนที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2560 - 2561
ศ. 15/12/256015 - 19 ธ.ค. 60การยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 1
จ. 18/12/2560การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQs) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 - 2561
อ. 19/12/2560นิสิต กลุ่ม 3 (B) เดินทางไปโรงพยาบาลเครือข่าย
ศ. 22/12/2560ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษ์และตรวจสุขภาพ รอบที่ 1
ศ. 22/12/256022 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61สมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา : รอบที่1 (ครั้งที่ 2) : รับด้วย Portfolio
ศ. 22/12/2560ประกาศผลสอบที่ 1 (ครั้งที่ 1)
จ. 25/12/2560ประมาณ 25 ธ.ค. 60ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1
พ. 27/12/2560ประมาณ 27 ธ.ค. 60รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รอบที่ 1
อา. 07/01/2561สอบขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ/สงขลา) (ศรว.)
พ. 10/01/2561ประชุมกรรมการตัดสินผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก รอบที่ 2
จ. 15/01/2561ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก รอบที่ 2
พฤ. 25/01/256125-28 ม.ค. 61โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2
อา. 04/02/2561สอบขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ/ขอนแก่น) (ศรว.)
อ. 13/02/256113-14 ก.พ. 60อาจารย์เดินทางไปเยี่ยมนิสิต กลุ่ม 3 (B)
ส. 24/02/256124-27 ก.พ. 61สอบ GAT/PAT
ส. 03/03/25613-4 มี.ค. 61สอบ O-NET
ส. 03/03/2561การสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ขั้นตอนที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2560 - 2561
ส. 10/03/2561สอบวิชาเฉพาะ กสพท
จ. 12/03/256112 มี.ค. - 7 เม.ย. 61ส่งผล MEQ-Long case online (ศรว.)
ส. 17/03/256117-18 มี.ค. 61สอบวิชาการ 9 วิชาสามัญ
อา. 25/03/2561สอบขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ/เชียงใหม่) (ศรว.)
จ. 26/03/2561ประกาศผลสอบที่ 1 (ครั้งที่ 2)
อ. 03/04/2561ประมาณ 3 เม.ย. 61ประกาศผลวิชาเฉพาะ
อ. 03/04/2561ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
พ. 04/04/25614 - 5 เม.ย. 61การสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ขั้นตอนที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2560 - 2561
พฤ. 05/04/2561ประกาศผลสอบ GAT/PAT
พฤ. 05/04/2561การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQs) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 - 2561
ส. 07/04/2561นิสิต กลุ่ม 3 (B) เดินทางกลับคณะฯ
พฤ. 12/04/2561ประกาศคะแนนวิชาการ 9 วิชาสามัญ
พ. 18/04/2561ประชุมกรรมการตัดสินผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ รอบที่ 2
ศ. 20/04/2561ตรวจสุขภาพทั่วไป รอบที่ 2
ส. 21/04/2561สอบขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 1 (ศรว.)
อา. 22/04/2561สอบขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 1 (ศรว.)
จ. 23/04/2561สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2
จ. 23/04/2561การสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ขั้นตอนที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2560 - 2561
พ. 25/04/2561ตรวจทางจักษุวิทยา รอบที่ 2
ศ. 27/04/2561ประชุมกรรมการคณะฯ รับรองผลการตรวจสุขภาพและสัมภาษณ์ รอบที่ 2
ศ. 27/04/2561ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่ 2
จ. 30/04/2561รายงานตัวยืนยันสิทธิ์และรับรหัสเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 2
อ. 01/05/2561การสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ขั้นตอนที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2560 - 2561
พฤ. 03/05/25613 - 6 พ.ค. 61การยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 2
อ. 08/05/2561ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษ์และตรวจสุขภาพ รอบที่ 2
อ. 08/05/2561ประกาศผลสอบ รอบที่ 2 : การรับแบบโควต้า
พ. 09/05/25619-13 พ.ค. 60สม้ครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกับ กสพท. สำหรับนักเรียนในโครงการในระบบกลาง "T-CAS" (ทปอ)
ศ. 11/05/2561ประมาณ 11 พ.ค. 61ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2
อ. 15/05/2561ประมาณ 15 พ.ค. 61รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รอบที่ 2
พ. 16/05/2561ทปอ. ส่งรายชื่อผู้สมัครที่เลือก กสพท เพื่อเข้าสู่กระบวนการ Ranking
ศ. 18/05/2561กสพท ranking
พ. 23/05/2561ประมาณ 23 พ.ค. 61ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากสถาบัน (กสพท)
ส. 26/05/256126 - 28 พ.ค. 61การยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 3
อา. 27/05/2561สอบขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 4 (ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิด) (ศรว.)
พ. 30/05/2561ประมาณ 30 พ.ค. 61ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ระบบเคลียริงเฮาส์ให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน ทำการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ศ. 01/06/25611 - 5 มิ.ย. 61ตรวจสุขภาพและสัมภาษณ์ กสพท
พ. 06/06/2561ประมาณ 6 มิ.ย. 61กสพท ส่งรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพไป ทปอ.
ศ. 08/06/2561ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษ์และตรวจสุขภาพ รอบที่ 3
ศ. 08/06/2561ประมาณ 8 มิ.ย. 61ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3
ศ. 08/06/2561ประกาศผลสอบ รอบที่ 3 : การรับตรงร่วมกับ ทปอ. สำหรับนักเรียนในโครงการ กสพท.
จ. 25/06/2561ประมาณ 25 - 29 มิ.ย. 61ทำสัญญาเข้าศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ส. 06/10/2561การสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ขั้นตอนที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2560 - 2561