ฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Division of Academics Affairs,
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

ปฏิทินกิจกรรม
Event Calendar

   ดูทั้งหมด

วันที่ กิจกรรม
ส. 17/03/256117-18 มี.ค. 61สอบวิชาการ 9 วิชาสามัญ
อา. 25/03/2561สอบขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ/เชียงใหม่) (ศรว.)
จ. 26/03/2561ประกาศผลสอบที่ 1 (ครั้งที่ 2)
อ. 03/04/2561ประมาณ 3 เม.ย. 61ประกาศผลวิชาเฉพาะ
อ. 03/04/2561ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
พ. 04/04/25614 - 5 เม.ย. 61การสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ขั้นตอนที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2560 - 2561
พฤ. 05/04/2561ประกาศผลสอบ GAT/PAT
พฤ. 05/04/2561การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQs) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 - 2561
ส. 07/04/2561นิสิต กลุ่ม 3 (B) เดินทางกลับคณะฯ
พฤ. 12/04/2561ประกาศคะแนนวิชาการ 9 วิชาสามัญ
พ. 18/04/2561ประชุมกรรมการตัดสินผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ รอบที่ 2
ศ. 20/04/2561ตรวจสุขภาพทั่วไป รอบที่ 2
ส. 21/04/2561สอบขั้นตอนที่ 1 ครั้งที่ 1 (ศรว.)
อา. 22/04/2561สอบขั้นตอนที่ 2 ครั้งที่ 1 (ศรว.)
จ. 23/04/2561สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2
จ. 23/04/2561การสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ขั้นตอนที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2560 - 2561
พ. 25/04/2561ตรวจทางจักษุวิทยา รอบที่ 2
ศ. 27/04/2561ประชุมกรรมการคณะฯ รับรองผลการตรวจสุขภาพและสัมภาษณ์ รอบที่ 2
ศ. 27/04/2561ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่ 2
จ. 30/04/2561รายงานตัวยืนยันสิทธิ์และรับรหัสเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 2
อ. 01/05/2561การสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ขั้นตอนที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2560 - 2561
พฤ. 03/05/25613 - 6 พ.ค. 61การยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 2
อ. 08/05/2561ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษ์และตรวจสุขภาพ รอบที่ 2
อ. 08/05/2561ประกาศผลสอบ รอบที่ 2 : การรับแบบโควต้า
พ. 09/05/25619-13 พ.ค. 60สม้ครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกับ กสพท. สำหรับนักเรียนในโครงการในระบบกลาง "T-CAS" (ทปอ)
ศ. 11/05/2561ประมาณ 11 พ.ค. 61ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2
อ. 15/05/2561ประมาณ 15 พ.ค. 61รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รอบที่ 2
พ. 16/05/2561ทปอ. ส่งรายชื่อผู้สมัครที่เลือก กสพท เพื่อเข้าสู่กระบวนการ Ranking
ศ. 18/05/2561กสพท ranking
พ. 23/05/2561ประมาณ 23 พ.ค. 61ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากสถาบัน (กสพท)
ส. 26/05/256126 - 28 พ.ค. 61การยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริงเฮาส์ รอบที่ 3
อา. 27/05/2561สอบขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 4 (ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิด) (ศรว.)
พ. 30/05/2561ประมาณ 30 พ.ค. 61ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ระบบเคลียริงเฮาส์ให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน ทำการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ศ. 01/06/25611 - 5 มิ.ย. 61ตรวจสุขภาพและสัมภาษณ์ กสพท
พ. 06/06/2561ประมาณ 6 มิ.ย. 61กสพท ส่งรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพไป ทปอ.
ศ. 08/06/2561ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษ์และตรวจสุขภาพ รอบที่ 3
ศ. 08/06/2561ประมาณ 8 มิ.ย. 61ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3
ศ. 08/06/2561ประกาศผลสอบ รอบที่ 3 : การรับตรงร่วมกับ ทปอ. สำหรับนักเรียนในโครงการ กสพท.
จ. 25/06/2561ประมาณ 25 - 29 มิ.ย. 61ทำสัญญาเข้าศึกษา ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ส. 06/10/2561การสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ขั้นตอนที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2560 - 2561