หน้าหลัก 0-2256-4454,0-2256-4478
 
 
รับสมัครคัดเลือกตรง

  ประกาศรับสมัครสอบ
  เอกสารประกอบการสมัคร
  ใบสมัครฉบับเต็ม
  คำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  ตรวจสอบสถานะใบสมัคร
  FAQ
  Webboard
สัญญาการเป็นนิสิตฯ โครงการแพทย์จุฬาฯ รอบรู้คู่คุณธรรม
สัญญาการเป็นนิสิตฯ โครงการโอลิมปิกวิชาการ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัญญาการเป็นนิสิตฯ โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ
กำหนดการ กิจกรรมต่างๆ ของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ปีการศึกษา 2557
หนังสือยืนยันการเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557 สั่งพิมพ์และลงลายมือชื่อในแผ่นที่ 1 และแผ่นที่ 2 นำมายื่นในวันที่ 20 มีค. ทั้งสองแผ่น
กำหนดการกิจกรรมขั้นต้นของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายมารายงานตัวฯ
กำหนดการและคำแนะนำเรื่องการตรวจร่างกายและสัมภาษณ์

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ มารับรหัสผ่านฯ ในวันที่ 29 พย.
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายฯ
คำแนะนำเรื่องการตรวจร่างกายและสัมภาษณ์
ประกาศ กำหนดการ การตรวจร่างกายและสัมภาษณ์
หนังสือยืนยันการเข้าศึกษาในหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2557 (กรอกรายละเอียด นำมายื่นในวันสัมภาษณ์ หรือวันตรวจร่างกาย)
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2557
กำหนดการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ "เส้นทางสู่ความเป็นแพทย์จุฬาฯ" (13 กค. 56)